Active Living 信義大安

用狂熱啟動我們的活力
讓我們和你一起勇敢做個初學者

座落於離大安捷運站路程三分鐘的隱密大樓內
提供最舒適的環境,一個專屬於你的運動角落

願我們能夠陪你一起,成長進化

團課課表

12 月

1 月 2021

2 月
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 月

1st

11:10 am - 12:10 am

Zumba

Events for 1 月

2nd

9:40 am - 10:40 am

TRX

Events for 1 月

3rd

No Events
Events for 1 月

4th

Events for 1 月

5th

Events for 1 月

6th

Events for 1 月

7th

Events for 1 月

8th

11:10 am - 12:10 am

Zumba

Events for 1 月

9th

9:40 am - 10:40 am

TRX

Events for 1 月

10th

No Events
Events for 1 月

11th

Events for 1 月

12th

Events for 1 月

13th

Events for 1 月

14th

Events for 1 月

15th

11:10 am - 12:10 am

Zumba

Events for 1 月

16th

9:40 am - 10:40 am

TRX

Events for 1 月

17th

No Events
Events for 1 月

18th

Events for 1 月

19th

Events for 1 月

20th

Events for 1 月

21st

Events for 1 月

22nd

11:10 am - 12:10 am

Zumba

Events for 1 月

23rd

9:40 am - 10:40 am

TRX

Events for 1 月

24th

No Events
Events for 1 月

25th

Events for 1 月

26th

Events for 1 月

27th

Events for 1 月

28th

Events for 1 月

29th

11:10 am - 12:10 am

Zumba

Events for 1 月

30th

9:40 am - 10:40 am

TRX

Events for 1 月

31st

No Events

有氧 / 瑜珈課程

肌力 / 限定課程

午間限定 肌力課程